Τμήμα Ανακοινώσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το μάθημα «Τεχνικό & Ηλεκτρονικό Σχέδιο» [01/11/2014]

Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου και ώρα 17:00 – 20:00 στο σχεδιαστήριο θα γίνει αναπλήρωση του εργαστηρίου για το Τμήμα Β, το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε λόγω κατάληψης στις 24 / 10 / 2014.


Πάτρα 01 /11 / 2014
    Η διδάσκουσα

Ε. Γρεβενιώτη


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr