Τμήμα Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις για τα μαθήματα "Τεχνικό και Ηλεκτρονικό Σχέδιο", "Ηλεκτρονικό Σχέδιο""Σχεδιάσεις Ι" [25/01/2016]
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr