Τμήμα Ανακοινώσεις
Σεμινάριο «Ανάλυση και Σχεδιασμός Πολύ Υψηλών Κτηρίων» [21/05/2014]

«Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί που παρακολούθησαν το Σεμινάριο «Ανάλυση και Σχεδιασμός Πολύ Υψηλών Κτηρίων» μπορούν να παραλάβουν τις σχετικές Βεβαιώσεις Παρακολούθησης από τη Γραμματεία του Τμήματος».

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr