Τμήμα Ανακοινώσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ) [21/02/2017]

Καλούνται οι επιλεγέντες φοιτητές να προσέλθουν στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης επειγόντως και χωρίς να έχουν υπογεγραμμένα τα συμφωνητικά διότι η διαδικασία έχει αλλάξει και χρειάζεται απόφαση επιτροπής με βάση ατομικά σας στοιχεία, πριν ξεκινήσει η Πρακτική Άσκηση. Όσων φοιτητών η έγκριση δεν έχει περάσει την 1/3/2017 θα ξεκινήσουν τον Απρίλιο.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr