Τμήμα Ανακοινώσεις
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ -Σεμινάριο με τίτλο: Diagnostics of concrete [04/05/2017]

Την Πέμπτη 04/05 (ώρες 18.00-21.00 στην αίθουσα ΠΜ1) και την Παρασκευή 05/05 (ώρες 13.00-16.00 στο αμφιθέατρο ΑΠΜ4) θα διεξαχθεί σεμινάριο με θεματολογία σχετική με τις διαγνωστικές μεθόδους σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος από τον κο Patryk Ziółkowski, MSc, Eng., επιστημονικό συνεργάτη (research assistant) του Gdansk University of Technology, Faculty of Civil And Environmental Engineering, Department of Concrete Structures. Το σεμινάριο (που πραγματοποιείται μέσω της δράσης Erasmus+ Staff Mobility) απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές κάθε κατεύθυνσης του Τμήματος, αλλά και ενδιαφερόμενους φοιτητές άλλων Τμημάτων.Η αναλυτική θεματολογία του σεμιναρίου είναι η ακόλουθη.

 - Non-destructive methods in diagnostics of concrete;
- Destructive methods in diagnostics of concrete;
- Introduction to remote sensing methods, as a tool for diagnostics of concrete.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr