Τμήμα Ανακοινώσεις
ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α.Ε. 2019-2020 [13/02/2020]

Στην υπ' αριθμ. 12/12-2-2020 συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος επικυρώθηκε ο πίνακας αποτελεσμάτων της διαδικασίας κατατακτηρίων εξετάσεων α.ε. 20109-2020 στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία του Τμήματος για να λάβουν γνώση των αποτελεσμάτων τους. Επίσης η Συνέλευση όρισε μέχρι την Παρασκευή 21/2/2020 και ώρα 14:30 την περίοδο υποβολής ενστάνσεων στην Γραμματεία του Τμήματος.

Από την Γραμματεία


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr