Τμήμα Ανακοινώσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΟΧΗ [16/01/2015]

Επισημαίνεται στους φοιτητές 6ου έτους και ανωτέρων (επί διπλώματι) οι οποίοι εκτιμούν ότι θα αποφοιτήσουν μετά την εξεταστική Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου ότι πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να δηλώσουν διπλωματική εργασία μόλις ανοίξουν οι δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου (ακόμη και αν δεν οφείλουν κανένα μάθημα του εαρινού εξαμήνου).
Διαφορετικά, δεν θα είναι δυνατή η αποφοίτησή τους.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Αλέξανδρος Κ. Δημητρακόπουλος


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr