Τμήμα Ανακοινώσεις
ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ [07/12/2013]

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι οι κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος, οι οποίες είχαν προγραμματισθεί να πραγματοποιηθούν Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9-11 Δεκεμβρίου 2013, αναβάλλονται μέχρις ότου ορισθούν οι προϋποθέσεις και ο τρόπος διεξαγωγής τους από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με βάσει τις διατάξεις του Ν. 4186/2013.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν σχετικώς με νεώτερη ανακοίνωση.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος,
Αλέξανδρος Κ. Δημητρακόπουλος
Καθηγητής


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr