Τμήμα Ανακοινώσεις
Ενημέρωση φοιτητών 8ου Εξαμήνου [24/02/2017]

Την Τρίτη 28/2/2017, στις 12:00, στην ΑΠΜ3, θα γίνει παρουσίαση των κατευθύνσεων εμβάθυνσης και των σχετικών κατ' επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Α. Δήμας


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr