Τμήμα Ανακοινώσεις
ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ στις 19-05-2015 [18/05/2015]

Την Τρίτη 19-05-2015 θα γίνει συμπληρωματικό μάθημα ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ. Το μάθημα θα αρχίσει στις 11:30.
Ο Διδάσκων
Β. Καλέρης


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr