Τμήμα Ανακοινώσεις
Πρόγραμμα LLP Erasmus Placements ακαδ. έτους 2013 -2014 [26/09/2013]

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε η 1η Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης Υποψηφιότητας Συμμετοχής στο Πρόγραμμα LLP Erasmus Placements ακαδ. έτους 2013 -2014, που αφορά φοιτητές από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακούς-μεταπτυχιακούς φοιτητές & υποψήφιους διδάκτορες).

Πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη, την αίτηση συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής, καθώς και τις χώρες με τα ποσά των υποτροφιών, μπορείτε να αναζητήσετε στο παρακάτω link : http://www.admin.upatras.gr/node/920

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι στις 30/09/2013.

Από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr