Τμήμα Ανακοινώσεις
Υ/Κ ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ [29/05/2013]

Υ/Κ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/05/2013 ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΠΟ 11:00 ΕΩΣ 12:00.

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr