Τμήμα Ανακοινώσεις
Υ/Κ: ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΩΡΑΡΙΟ [16/12/2014]

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΣ ΩΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΧΡΗΣΗΣ:

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΔΕΚ 2014 09:00 - 15:00
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΔΕΚ 2014 10:00 - 11:00.Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr