Τμήμα Ανακοινώσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών [29/05/2013]
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr