Τμήμα Ανακοινώσεις
Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος [16/03/2014]

Αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Τμηματος www.civil.upatras.gr/el/Tmima/Evaluation/ η τελική Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος.

ΟΜΕΑ Τμήματος Πολιτκών Μηχανικών


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr