Τμήμα Ανακοινώσεις
Ενημέρωση για τις εκπαιδευτικές διαδικασίες (3) [22/05/2020]

Αγαπητές/οι φοιτήτριες/ες,

Στη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου αποφασίσθηκε:
1. Να γίνουν δια ζώσης στο Τμήμα (με όλα τα μέτρα προστασίας) οι εργαστηριακές ασκήσεις/συναντήσεις στα παρακάτω μαθήματα:
 • Οικοδομική Ι
 • Σχεδιασμός Γραμμικών Στοιχείων Οπλισμένου Σκυροδέματος
 • Γεωδαισία
 Οι διδάσκοντες θα σας δώσουν λεπτομέρειες για τα διαδικαστικά.
2. Να γίνουν εξ αποστάσεως όλες οι εξετάσεις των μαθημάτων.

Το Τμήμα θα πάρει απόφαση στις 26/5/2020 για τις διαδικαστικές λεπτομέρειες όπως τη διάρκεια της παράτασης του εξαμήνου, ώστε να ολοκληρωθούν μαθήματα και εργαστηριακές ασκήσεις, και τη διάρκεια της εξεταστικής Ιουνίου-Ιουλίου.

Το πρόγραμμα της εξεταστικής και οι διαδικασίες συμμετοχής θα ανακοινωθούν μετά την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος στις 26/5/2020.

Συνεχίστε να παρακολουθείτε τις Ανακοινώσεις στο site του Τμήματος.

Προσοχή και υπομονή,

Α. Δήμας
Ο Πρόεδρος του Τμήματος


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr