Τμήμα Ανακοινώσεις
Υ/Κ: ΚΛΕΙΣΤΟ [27/07/2015]

Την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015 το Υπολογιστικό Κέντρο δεν θα είναι διαθέσιμο γιά ελεύθερη χρήση.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr