Τμήμα Ανακοινώσεις
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ [20/02/2020]

Ανανέωση εγγραφής προπτυχιακών φοιτητών έως 30/04/2020.
 
 Η ανανέωση είναι απολύτως απαραίτητη για την έκδοση πιστοποιητικών και αναλυτικών βαθμολογιών.
 
 Από την Γραμματεία

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr