Τμήμα Ανακοινώσεις
ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ" [26/04/2016]

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα "Υδρολογία" στις 12/5/2016 θα γίνει στην αίθουσα ΠΜ1.

Από την Γραμματεία


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr