Τμήμα Ανακοινώσεις
Erasmus+ για πρακτική άσκηση [10/06/2019]

Erasmus+ για πρακτική άσκηση (http://www.upatras.gr/el/node/8389

     

Στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ για πρακτική άσκησηανακοινώνουμε την προκήρυξη θέσεων για το επόμενο ακαδέτος 2019-2020.

     

Η προκήρυξη απευθύνεται σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακούς-μεταπτυχιακούς φοιτητές & υποψδιδάκτορες).

     

Η μετακίνηση θα πραγματοποιείται σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), στην ΝορβηγίαΙσλανδίαΛιχτενστάιν και σε συνεργαζόμενες χώρες εκτός ΕΕ.

   Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων: από την Δευτέρα 03/06/2019 έως και την Παρασκευή 06/09/2019 (ώρα Ελλάδας 23:59).

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr