Τμήμα Ανακοινώσεις
Δήλωση συμμετοχής στην πρόοδο του μαθήματος «Προγραμματισμός και Εφαρμογές Η/Υ» [03/11/2014]

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πρόοδο του μαθήματος Προγραμματισμός και Εφαρμογές Η/Υ θα πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο.
https://adobeformscentral.com/?f=a91vKoacvaMknbG3CmXkbg

Η ηλεκτρονική εγγραφή θα είναι ενεργή μέχρι και τις 6/11.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί την εβδομάδα 10/11 με 15/11.

Οι ομάδες και η ακριβής ώρα εξέτασης κάθε ομάδας θα οριστεί με νέα ανακοίνωση την Παρασκευή 7/11.

Σημειώνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην πρόοδο θα έχουν μόνο οι φοιτητές που θα εγγραφούν ηλεκτρονικά εγκαίρως.

 

Οι διδάσκοντεςΕπιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr