Τμήμα Ανακοινώσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: "ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ" [16/05/2016]

Προς διευκόλυνση των φοιτητών για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, δεν θα πραγματοποιηθεί διδασκαλία την Τετάρτη 18 Μαΐου 2016. Η αναπλήρωση του απολεσθέντος μαθήματος θα γίνει την Δευτέρα 23 Μαΐου 2016 και ώρα 13:00 - 15:00, στο αμφιθέατρο ΑΠΜ3.
 
Ο διδάσκων,
Α. Λαγγούσης


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr