Τμήμα Ανακοινώσεις
Πρόγραμμα επιτηρήσεων εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2020 - Τομέας Κατασκευών [14/01/2020]

  
Προς 
  
Μέλη ΔΕΠ & Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
  
Τομέα Κατασκευών
    
ΘΕΜΑ:           Κατανομή Επιτηρητικού Έργου Εξετάσεων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου
    
Με βάση τα προς εξέταση μαθήματα της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020, ορίζεται η παρακάτω κατανομή επιτηρητικού έργου στους Μεταπτυχιακούς και Διδακτορικούς Φοιτητές του Τομέα Κατασκευών. Οι φοιτητές που για κάποιο λόγο δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν την προγραμματισμένη επιτήρηση οφείλουν, αφού πρώτα βρούν αντικατάστατή τους, να ενημερώσουν με email(α) τον υπεύθυνο καθηγητή για την εξέταση, και (β) την Γραμματέα του Τομέα κ. Ε. Κεφάλα (ekefala@upatras.gr) ή τον Διευθυντή καθ. κ. Αθ. Τριανταφύλλου (ttriant@upatras.gr), το αργότερο μέχρι δύο ημέρες πριν από την προγραμματισμένη εξέταση. Πέραν αυτού, ουδεμία αλλαγή δεν θα γίνει δεκτή. Eπίσης, οι επιτηρητές θα πρέπει να βρίσκονται στο γραφείο του διδάσκοντος 15 λεπτά πριν την εξέταση.
                                                                                                                                                                                                                                                          
   
ΗMEΡO-MHNIA
   
   
ΜΑΘΗΜΑ
   
   
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
   
   
ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ
   
   
21-1-2020
   
   
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  I
   
   
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
   
   
ΚΟΥΤΣΑΚΗ, ΚΑΨΑΛΗΣ,   ΖΑΜΠΕΛΗ,  ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, ΡΗΓΟΥ
   
   
24-1-2020
   
   
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
   
   
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
   
   
ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ,   ΚΑΡΛΟΣ, ΚΑΨΑΛΗΣΣ, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΣΚΟΥΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΚΑΦΕΤΖΗ
   
   
27-1-2020
   
   
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛ. ΣΚΥΡ.
   
   
ΜΠΟΥΣΙΑΣ
   
   
ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ, ΣΠΑΝΟΥ,   ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΑΚΗ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΡΗΓΟΥ, ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΟΡΔΑ
   
   
31-1-2020
   
   
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ   ΜΕΘΟΔΟΙ 
   
   
ΠΕΡΔΙΟΥ
   
   
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ,   ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ, ΜΟΥΛΙΑΣ, ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ, ΜΠΟΝΙΚΟΣ, ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ, ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
   
   
31-1-2020
   
   
ΤΕΧΝΙΚΗ   ΜΗΧΑΝΙΚΗ –ΣΤΑΤΙΚΗ  
   
   
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ-ΦΑΒΒΑΤΑ
   
   
ΜΠΟΝΙΚΟΣ,   ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ, ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΦΛΕΓΓΑ, ΑΣΚΟΥΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ.,ΦΛΟΓΕΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
   
   
4-2-2020
   
   
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
   
   
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
   
   
ΦΛΕΓΓΑ,   ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΑΚΗ, ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ, ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΛΟΓΕΡΑΣ, ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
   
   
6-2-2020
   
   
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ   ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
   
   
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ
   
   
ΑΡΒΑΝΙΤΗ,   ΖΑΜΠΕΛΗ, ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ, ΖΕΡΒΑΣ, ΣΚΡΕΤΑΣ, ΚΑΦΕΤΖΗ, ΜΟΥΛΙΑΣ
   
   
6-2-2020
   
   
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ   ΥΛΙΚΩΝ
   
   
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
   
   
ΚΑΡΛΟΣ,   ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ, ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗ, ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ,    ΚΟΡΔΑ, ΖΕΡΒΑΣ , ΣΠΑΝΟΥ
   
   
12-2-2020
   
   
ΑΝΑΛΥΣΗ   ΓΡΑΜΜ. ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΜΗΤΡΩΑ
   
   
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
   
   
ΚΟΥΤΣΑΚΗ,   ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ, ΖΑΜΠΕΛΗ, ΣΚΡΕΤΑΣ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΦΛΟΓΕΡΑΣ, ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
   
   
14-2-2020
   
   
ΦΥΣΙΚΗ
   
   
ΚΟΥΖΟΥΔΗΣ
   
   
ΣΠΑΝΟΥ
   
      
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
                                                                                                                                          
   
ΗMEΡO-MHNIA
   
   
ΜΑΘΗΜΑ
   
   
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
   
   
ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ
   
   
21-1-2020
   
   
ΥΛΙΚΑ &   ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
   
   
ΑΣΚΟΥΝΗ
   
   
ΡΗΓΟΥ
   
   
24-1-2020
   
   
ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
   
   
ΑΣΚΟΥΝΗ
   
   
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
   
   
28-1-2020
   
   
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ –   ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚ. ΟΠΛ. ΣΚΥΡ.
   
   
ΔΡΙΤΣΟΣ
   
   
ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ
   
   
6-2-2020
   
   
ΑΝΩΤΕΡΗ   ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
   
   
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
   
   
ΚΟΥΤΣΑΚΗ
   
   
7-2-2020
   
   
ΘΕΩΡΙΑ   ΠΛΑΚΩΝ & ΚΕΛΥΦΩΝ
   
   
ΜΑΡΑΘΙΑΣ
   
   
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
   
    
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
                                                                                                                                                                                                            
   
ΗMEΡO-MHNIA
   
   
ΜΑΘΗΜΑ
   
   
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
   
   
ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ
   
   
20-1-2020
   
   
ΑΝΑΛΥΣΗ   ΓΡΑΜΜ. ΦΟΡΕΩΝ
   
   
ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ
   
   
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
   
   
23-1-2020
   
   
ΑΝΑΛΥΣΗ   ΚΑΤΑΣΚ. ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
   
   
ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ
   
   
ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗ
   
   
24-1-2020
   
   
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ   ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
   
   
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ
   
   
ΖΕΡΒΑΣ 
   
   
4-2-2020
   
   
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ   ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
   
   
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
   
   
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
   
   
10-2-2020
   
   
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
   
   
ΠΕΡΔΙΟΥ
   
   
ΜΟΥΛΙΑΣ
   
   
11-2-2020
   
   
ΔΥΝΑΜΙΚΗ -ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ  
   
   
ΜΑΡΑΘΙΑΣ
   
   
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
   
   
13-2-2020
   
   
ΣΧΕΔ. ΓΡΑΜΜ.   ΣΤΟΙΧ. Ο.Σ.
   
   
ΜΠΟΥΣΙΑΣ
   
   
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ
   
   
14-2-2020
   
   
ΣΥΝΘΕΣΗ   & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ο.Σ.
   
   
ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ
   
   
ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ,   ΚΑΦΕΤΖΗ, ΚΟΡΔΑ, ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ
   
      
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
                                                                                              
   
ΗMEΡO-MHNIA
   
   
ΜΑΘΗΜΑ
   
   
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
   
   
ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ
   
   
23-1-2020
   
   
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ  ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ
   
   
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ
   
   
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
   
   
27-1-2020
   
   
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ
   
   
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ
   
   
-
   
   
10-2-2020
   
   
ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
   
   
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
   
   
-
   
                                            
   
Ο Δ/ντής του Τομέα Κατασκευών
   
   
Αθ.   Τριανταφύλλου
   
Καθηγητής
   
    


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr