Τμήμα Ανακοινώσεις
Υ/Κ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ [07/03/2018]

Την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 το Υπολογιστικό Κέντρο θα είναι διαθέσιμο για ελεύθερη χρήση τις ώρες 09:00 - 13:00.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr