Τμήμα Ανακοινώσεις
ΕΠΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ : ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) [27/01/2017]

Ενημερώνονται οι επι διπλώματι φοιτητές ότι δίνεται παράταση έως 3-2-2017 για να  δηλώσουν στην Ηλεκτρονική Γραμματεία τα μαθήματα μη αντιστοίχου εξαμήνου στα οποία επιθυμούν να εξετασθούν.  Μετά το πέρας του εν λόγω διαστήματος δεν θα μπορούν να υποβληθούν εκπρόθεσμες δηλώσεις μαθημάτων είτε ηλεκτρονικά είτε εγγράφως. Όσοι φοιτητές δεν δηλώσουν μαθήματα έως 3-2-2017 δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων και βαθμολόγησης αυτών.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΙ (Π2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΞΑΝΑΚΑΝΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ. (ΓΙΑΤΙ ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ Η ΔΗΛΩΣΗ).  ΄Όσοι φοιτητές ανήκουν στο Π1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ σπουδών θα δηλώσουν τη διπλωματική στο 10ο εξάμηνο.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr