Τμήμα Ανακοινώσεις
Αίτηση ορκωμοσίας [27/06/2014]

Καλούνται
οι φοιτητές/-τριες του Τμήματος,
οι οποίοι/-ες έχουν τις προϋποθέσεις,
για να συμμετάσχουν
στην ορκωμοσία του Τμήματος
με εξεταστική περίοδο
 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014,
να καταθέσουν
στην Γραμματεία του Τμήματος
αίτηση για ορκωμοσία,
μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
από 27-06-2014
έως 3-07-2014 το αργότερο.Από τη Γραμματεία
Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr