Τμήμα Ανακοινώσεις
ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ [02/01/2014]

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο http://eudoxus.gr/Files/n_paratasi_2013_2014_xeim.pdf

έχει αναρτηθεί το υπ’ αριθ. Φ.12/199315/Β3/27.12.2013 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με νέα παράταση της προθεσμίας διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων στους φοιτητές. Ειδικότερα, οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014, ενώ η διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr