Τμήμα Ανακοινώσεις
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ) [04/09/2014]

1) Ενημερώνονται οι προπτυχιακοί φοιτητές 9ου εξαμήνου ότι η καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων για τα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα τους είναι η 6η Οκτωβρίου 2014. Η ίδια ημερομηνία ισχύει και για φοιτητές μεγαλυτέρων ετών που πρέπει να κάνουν αλλαγή κατ' επιλογήν μαθημάτων 9ου εξαμήνου.

2) Ενημερώνονται οι ήδη εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, ότι η καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων μεταπτυχιακών μαθημάτων είναι η 6η Οκτωβρίου 2014.


Από την Γραμματεία


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr