Τμήμα Ανακοινώσεις
Υ/Κ: ΚΛΕΙΣΤΟ [24/01/2018]

Την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018 το Υπολογιστικό Κέντρο δεν θα είναι διαθέσιμο γιά ελεύθερη χρήση λόγω εξετάσεων.
      


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr