Τμήμα Ανακοινώσεις
Δημόσια παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας [12/02/2020]

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η δημόσια παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
της κ. Στέλλας Μπιλιάνη,
Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού του Πανεπιστημίου Πατρών,
με τίτλο:

«Η επίδραση της αλατότητας στην ανάπτυξη του μικροφύκους Chlorella vulgaris και στα χαρακτηριστικά της παραγόμενης βιομάζας»

θα γίνει την
Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 9:30
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τομέα Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος και Συγκοινωνιών

Η Εξεταστική Επιτροπή
Παναγιώτης Χ. Γιαννόπουλος, Καθηγητής 
Ιερόθεος Ζαχαρίας, Αν. Καθηγητής 
Ιωάννης Δ. Μαναριώτης Αν. Καθηγητής (επιβλέπων)Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr