Τμήμα Ανακοινώσεις
Υ/Κ: ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ [14/12/2018]

Υπολογιστικό Κέντρο
 Ώρες ελεύθερης πρόσβασης:
 ΤΡΙΤΗ       18/12/2018 09:00-12:00.
 ΤΕΤΑΡΤΗ 19/12/2018 10:00-16:00.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr