Τμήμα Ανακοινώσεις
Υ/Κ: ΣΤΑΣΗ [08/03/2019]

Υπολογιστικό Κέντρο: Σήμερα Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019 τις ώρες 13:00 - 15:00 η αίθουσα υπολογιστών θα είναι διαθέσιμη για ελεύθερη χρήση χωρίς την υποστήριξη του προσωπικού λόγω στάσης εργασίας.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr