Τμήμα Ανακοινώσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ - ΕΠΕΙΓΟΝ [15/01/2015]

Επισημαίνεται στους πρωτοετείς φοιτητές ότι πρέπει απαραιτήτως να δηλώσουν τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου. Αν δεν κάνουν δήλωση, δεν θα μπορεί να εξετασθούν και να βαθμολογηθούν !

Από την Γραμματεία


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr