Τμήμα Ανακοινώσεις
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ  [18/11/2013]

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών στη συνεδρίασή της στις 14.11.2013 αποφάσισε την παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών των πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ που επιθυμούν να καταταγούν στο Πανεπιστήμιο Πατρών για απόκτηση β’ πτυχίου μέχρι και 29/11/2013.

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr