Τμήμα Ανακοινώσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: "ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ" [08/05/2019]

Την Πέμπτη 09 Μαΐου 2019 και ώρα 13:00 - 14:00, θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος "Υδρεύσεις-Αποχετεύσεις" στο αμφιθέατρο ΑΠΜ3. Κατόπιν της αναπληρώσεως θα διεξαχθεί κανονική διδασκαλία του μαθήματος, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό πρόγραμμα.    

Ο διδάσκων,
 Α. Λαγγούσης Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr