Τμήμα Ανακοινώσεις
Αίτηση εγγραφής-δήλωσης μαθημάτων εαρινού εξαμήνου για φοιτητές 28ου εξαμήνου και παλαιοτέρων [18/02/2015]

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση εδώ και να την στείλετε ηλεκτρονικά στο civil@upatras.gr

Από την Γραμματεία


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr