Τμήμα Ανακοινώσεις
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε. 2016-2017 [22/09/2016]

Όσοι φοιτητές έχουν ζητήσει διαγραφή από το Τμήμα μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του Υπουργείου θα πρέπει να μας αποστείλουν τα εξής δικαιολογητικά :

1. Αίτηση Διαγραφής (έντυπο)

2. Υπεύθυνη Δήλωση (έντυπο)

3, Δελτίο Φοιτητικής ταυτότητας (πάσο)Από την Γραμματεία
Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr