Τμήμα Ανακοινώσεις
Υ/Κ ΚΛΕΙΣΤΟ [09/09/2013]

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10 ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ.

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr