Τμήμα Ανακοινώσεις
Δηλώσεις μαθημάτων μη αντιστοίχου εξαμήνου στην Ηλεκτρονική Γραμματεία [05/12/2019]

  

Όσοι επί διπλώματι φοιτητές έχουν δηλώσει γραπτώς στην Γραμματεία του Τμήματος ότι οφείλουν συνολικά οχτώ (8) μαθήματα ή λιγότερα πρέπει από αυτά τώρα να δηλώσουν στην Ηλεκτρονική Γραμματεία έως και την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 μόνο τα μαθήματα μη αντιστοίχου εξαμήνου που οφείλουν.

  

Όσοι δεν υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση δεν θα μπορούν να εξετασθούν κατά την εξεταστική Φεβρουαρίου 2020. Η γραπτή δήλωση ΔΕΝ κατοχυρώνει το δικαίωμα συμμετοχής στην εξεταστική. 
 

 
 Από την Γραμματεία

  

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr