Τμήμα Ανακοινώσεις
2η ανακοίνωση: Σεμινάριο με θέμα: "Φράγμα Πείρου-Παραπείρου και Συνοδά Έργα" (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ) [26/05/2015]

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών διοργανώνουν Σεμινάριο με θέμα:

"Φράγμα Πείρου-Παραπείρου και Συνοδά Έργα",

το οποίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές κάθε κατεύθυνσης του Τμήματος, αλλά και φοιτητές άλλων Τμημάτων που ενδιαφέρονται για σχετικά έργα.

Το Σεμινάριο θα λάβει χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, την 27η Μαϊου 2015, 10:00-13:00 και οι ομιλητές θα είναι επιστήμονες με εξαιρετική εμπειρία στην επίβλεψη της κατασκευής τέτοιων έργων.

            Σύμφωνα με τις δηλώσεις των ενδιαφερομένων φοιτητών, οι οποίες έγιναν έως και την 25η Μαΐου 2015, καταρτίσθηκε κατάλογος με ημερολογιακή σειρά δηλώσεων, ο οποίος επισυνάπτεται. Ο συνολικός αριθμός των δηλώσεων είναι 364. Επειδή το Αμφιθέατρο του Συνεδριακού Κέντρου, όπου θα γίνουν οι ομιλίες του Σεμιναρίου, είναι 250 θέσεων, οι υπόλοιποι δηλώσαντες φοιτητές (α/α 251 έως 364) έχουν σημανθεί με κόκκινα γράμματα και χαρακτηρίζονται ως επιλαχόντες, διότι θα εισέρχονται στο Αμφιθέατρο στις θέσεις των κανονικών φοιτητών που δεν θα έχουν προσέλθει στη γραμματεία της Οργανωτικής Επιτροπής του Σεμιναρίου (στην είσοδο του Αμφιθεάτρου) έως και 09:45, Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015.

            Παρακαλείστε να παρευρεθείτε στο ισόγειο του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών πρίν από τις 09:45 και να έχετε μαζί σας την φοιτητική ή αστυνομική σας ταυτότητα, την οποία θα πρέπει να επιδεικνύετε στην γραμματεία του Σεμιναρίου και να υπογράφετε για την είσοδό σας στο Αμφιθέατρο και για την έκδοση της Βεβαίωσης Παρακολούθησης. Την Βεβαίωση θα παραλάβετε στο τέλος των Ομιλιών του Σεμιναρίου από την γραμματεία, επιδεικνύοντας ταυτότητα και υπογράφοντας για την παραλαβή.

            Ο Κοσμήτορας, ο Πρόεδρος του Τμήματος και η Οργανωτική Επιτροπή σας προσκαλούν να παρακολουθήσετε το Σεμινάριο.

 Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr