Τμήμα Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση για την εξέταση στο Μάθημα Προγραμματισμός και Εφαρμογές Η/Υ για φοιτητές 2ου έτους και άνω [17/01/2014]

Όσοι φοιτητές 2ου έτους και άνω επιθυμούν να εξεταστούν στην FORTRAN στο Μάθημα Προγραμματισμός και Εφαρμογές Η/Υ θα πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο

https://docs.google.com/forms/d/1mjNm4rvAcrezEvk_leaNGILlw5tzPngY7CVDUYNPJVo/viewform

μέχρι την Παρασκευή 24/1.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4/2. Η ώρα έξατασης θα οριστεί με νέα ανακοίνωση μετά την Παρασκευή 24/1.

Οι διδάσκοντεςΕπιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr