Τμήμα Ανακοινώσεις
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ ΜΕ MASTER [22/02/2010]

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών μπορούν να προμηθεύονται πιστοποιητικό ισοδυναμίας του Διπλώματός τους με το MASTER, από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, κατόπιν αιτήσεώς τους η οποία πρέπει να συνοδεύεται από επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Διπλώματός τους.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής (τηλ. 2610 969648, 9684 ή ηλ. ταχυδρομείο kosmitia@upatras.gr). Ο τύπος του χορηγούμενου πιστοποιητικού φαίνεται στο αρχείο.

Α. Κ. Δημητρακόπουλος


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr