Τμήμα Ανακοινώσεις
Προκήρυξη Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών 2019-2020 Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών [23/01/2020]

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει την  εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την απόκτηση Διδακτορικού  Διπλώματος.
    
    Δείτε την Προκήρυξη με τις λεπτομέρειες υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών και τον Κανονισμό Σπουδών.
    
    Η τελική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων είναι η 10η Φεβρουαρίου 2020.
    
    Από τη Γραμματεία


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr