Τμήμα Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση για το μάθημα "Ευφυή Συστήματα Μεταφορών" [10/09/2016]

Από τις 4 Οκτωβρίου 2016 και μέχρι το πέρας του εξαμήνου το μάθημα "Ευφυή Συστήματα Μεταφορών" θα πραγματοποιείται στο διάστημα 14.30 - 17.00
στην αίθουσα ΠΜ3.
Το μάθημα "Ανάλυση & Σχεδιασμός Μεταφορών ΙΙ" θα πραγματοποιείται στο διάστημα 13.00-14.30 στην αίθουσα ΠΜ3.

Ο Διδάσκων,
Καθηγητής Γ. Στεφανίδης.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr