Τμήμα Ανακοινώσεις
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2013-2014 [22/01/2014] 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

 

Επιστημονική  Υπεύθυνη: Φ. Καραντώνη, Λέκτορας

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2014

1)      Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 8ου και 10ου εξαμήνου σπουδών και ανωτέρων εξαμήνων ότι θα αρχίσει ο νέος κύκλος διεξαγωγής πρακτικής άσκησης για το χρονικό διάστημα Μάρτιος – Αύγουστος 2014.  

2)       Ο αριθμός φοιτητών που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, μετά από αίτησή τους, για το τρέχον έτος (2014) είναι πενήντα (50).

3)      Η επιλογή και ένταξη των ασκουμένων φοιτητών γίνεται με απόφαση της επιτροπής τοποθέτησης λαμβανομένης υπόψη και της χρονικής προτεραιότητας των αιτήσεων.

4)    Οι αιτήσεις συμμετοχής για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος (εδώ). Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων φοιτητών πρέπει να κατατεθούν στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, το αργότερο μέχρι 20/2/2014.

5)      Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι φορείς στους οποίους οι φοιτητές μπορούν να κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση είναι: ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ (Αθήνα), ΟΑΣΠ, Τεχνική Υπηρεσία Πανεπιστημίου Πατρών, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ιδιωτικές τεχνικές εταιρείες κ.λ.π. Επιπλέον είναι αποδεκτή η παρακολούθηση Πρακτικής Άσκησης σε όποιον άλλο φορέα προταθεί από τους φοιτητές και τα στοιχεία του αναγράφονται στη αίτηση. Η Επιτροπή Τοποθέτησης διερευνά τις δυνατότητες απασχόλησης σε αντικείμενο που άπτεται του αντικειμένου των σπουδών τους.  

6)      Η διάρκεια πρακτικής άσκησης είναι έξι (6) μήνες και η προβλεπόμενη αποζημίωση 180,55 € ανά μήνα. Οι φοιτητές θα είναι ασφαλισμένοι έναντι ατυχήματος.

7)      Οι ασκούμενοι φοιτητές δεν μπορούν να καταστούν διπλωματούχοι κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

 

 Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr