Τμήμα Ανακοινώσεις
Πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου, μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαικό έτος 2001-2002 και παλιότερα [05/12/2014]

Το συνημμένο πρόγραμμα εξετάσεων (Πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων μη αντιστοίχου εξαμήνου)  θα ισχύσει και για τους επί διπλώματι φοιτητές αν το υπουργείο εγκρίνει την πρόταση της Συγκλήτου.
Θα ενημερωθείτε σχετικώς σε εύθετο χρόνο.

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr