Τμήμα Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση για μάθημα "Εργαστηριακά Θέματα Υδραυλικής Μηχανικής" [03/10/2016]

Εφιστούμε την προσοχή των φοιτητών/φοιτητριών που ενδιαφέρονται για το μάθημα του 9ου εξαμήνου Εργαστηριακά Θέματα Υδραυλικής Μηχανικής, ότι ο μέγιστος αριθμός φοιτητών/φοιτητριών που μπορεί να εγγραφεί στο μάθημα αυτό είναι είκοσι τέσσερεις (24) και μάλιστα 12 από τον Β΄ Τομέα και ανά 6 από τον Α΄ και Γ΄ Τομέα.  Εάν προκύψουν κενά από οποιονδήποτε τομέα, αυτά θα πληρωθούν από τους άλλους τομείς.  Προϋπόθεση εγγραφής είναι η παρακολούθηση των μαθημάτων της 7ης  και 14ης  Οκτωβρίου.  Ο τελικός κατάλογος των φοιτητών οι οποίοι θα εγγραφούν στο μάθημα αυτό θα καταρτιστεί στο μάθημα της 14ης Οκτωβρίου.

Ο διδάσκων.Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr