Τμήμα Ανακοινώσεις
Αιτήσεις για Κατατακτήριες [21/11/2013]

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος, να προσκομίσουν την αίτηση και το επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος στη Γραμματεία του Τμήματος από 25/11 έως 29/11 και κατά τις ώρες 10:00 έως 12.00.
Αίτηση κατάταξης


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr