Τμήμα Ανακοινώσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: "ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ" [21/04/2017]

Λόγω απουσίας του διδάσκοντος σε συνέδριο στο εξωτερικό, την Τρίτη 25 Απριλίου 2017 δεν θα πραγματοποιηθεί διδασκαλία του μεταπτυχιακού μαθήματος "Στοχαστικές Μέθοδοι Προσομοίωσης στην Υδρολογία". Η αναπλήρωση του απολεσθέντος μαθήματος θα ορισθεί κατόπιν συνεννοήσεως με τους φοιτητές.  
   
  Ο διδάσκων,
  Α. Λαγγούσης


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr