Τμήμα Ανακοινώσεις
Διευκόλυνση των φοιτητών και των μελών του προσωπικού του Ιδρύματος για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος κατά τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών εκλογών της 25ης Μαΐου 2014 καθώς και των ευρωεκλογών της 25ης Μαΐου 2014 [14/05/2014]

Σχετ.: Το αριθμ. πρωτ. 16465/24-04-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

         Κατόπιν του παραπάνω σχετικού, περί παροχής διευκολύνσεων κατά δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών εκλογών της 25ης Μαΐου 2014 καθώς και των ευρωεκλογών της 25ης Μαΐου 2014, σας γνωρίζουμε, ότι την 19η  και 26η  Μαΐου 2014 δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, εργαστήρια, φροντιστήρια, ασκήσεις κ.λ.π., προκειμένου να διευκολυνθούν οι φοιτητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) και το προσωπικό του Ιδρύματος για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

 

 

 

 

Ο Πρύτανης

 

                                                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣΕπιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr